Nieuwe wetgeving Drones

Er is een tijdje ophef geweest over drones en privé. Daarom wordt er druk gewerkt aan een nieuwe regelgeving door heel de wereld. In Amerika is het verboden om binnen een straal van 5 km van een vliegveld te vliegen. Dit in verband met de landen vliegtoestellen en zo’n drone kan een motor compleet naar de Filistijnen laten gaan. In België heeft de minister van Mobiliteit nieuwe wetten voorgelegd aan de privacy commissie. Deze wetgeving krijgt echter nog wel tegenstand. Drones mogen voor privégebruik niet hoger vliegen dan 30 meter en voor commerciële doeleinden niet hoger dan 90 meter. De Vlaamse minister van Mobiliteit pleit eigenlijk voor een vlieghoogte van 150 meter. Hoe dit gecontroleerd dient te worden is echter nog een raadsel. Daar komt ook bij dat de bestuurder moeilijk te traceren is van een vliegende drone.

Drone aanschaffen

Als je je aan de regels houdt, zijn er geen limieten voor een drone kopen. Iedereen mag er 1 tot zijn beschikking hebben echter moet er wel uitgekeken worden in verband met privacy van de mens. Zo het voorbeeld van de drone met camera. Op de drone zit een goede camera bevestigd die scherpe foto’s of opnames kan maken van alles om zich heen. Drones kunnen dus mensen volgen, maar kunnen alle eigenschappen van een normale camera hebben. Denk hier bijvoorbeeld aan gezichtsherkenning. Geluidshinder kan ook nog een probleem zijn. Een drone naast je raam kan voor storing opleveren.

Nederlandse veranderingen drones

De veranderingen in Nederland zijn nog even uitgesteld. De nieuwe regels zouden hun ingang vinden op 1 oktober maar zijn nu uitgesteld naar 3 september. De regels zullen in twee fases worden uitgevoerd. In fase 1 wordt de officiële categorie voor de “mini drone” ingesteld. Er worden een categorieën ingericht op basis van gewicht. Een mini-drone is dus een drone tot en met 4 kg. Op 1 juli mocht u nog vliegen zonder vergunning met een drone t/m 25 kg maar nu mag je alleen een mini-drone vliegen zonder vergunning. Verder is de maximale vlieghoogte ingeperkt van 300 meter naar 120 meter maar de plannen zijn om dit later nog te verlagen. De drone mag niet verder dan 100 meter van de bestuurder verwijderd zijn. Voor commerciële toepassingen worden de regels versoepeld. Eerst moest men een vliegbrevet hebben en een aparte vergunning. Nu moet er een vliegbrevet zijn en voor de rest dezelfde regels als de hobbyist. Het verschil is dat voor commerciële doeleinden ook voor een mini-drone een brevet gehaald moet zijn.